Opvragen echobestanden door medisch specialisten

Voor het opvragen van echo bestanden voor medische doeleinden kan conform AVG wetgeving de bestanden opgevraagd worden. Verloskundigenpraktijk La Vie treedt hiervoor als praktijk naar voren. De medisch specialisten kunnen via de bij hen bekende contactgegevens op de gebruikelijke manier contact opnemen. 

Initiatief: 

Echo Heerlen is een initiatief van alle eerstelijns verloskundigenpraktijken van de oostelijke mijnstreek. Alle verloskundigenpraktijken uit de regio kunnen hun cliënten naar dit echocentrum verwijzen. De cliënt heeft echter ten alle tijden een verwijzing van haar eigen verloskundige nodig. Zij kunnen niet op eigen initiatief een afspraak maken. 

Het is niet mogelijk een cliënt te verwijzen vanuit huisarts en/of het ziekenhuis zonder tussenkomst van de verloskundigenpraktijk. De cliënt moet altijd gekoppeld zijn aan een verloskundigenpraktijk en van daaruit verwezen worden. 

Waarom een regionaal eerstelijns echocentrum:

Met de komst van het eerstetrimester SEO (ETSEO) in september 2021 krijgt echografie een nog prominentere rol in de verloskundige zorg. Uitgangspunt is; wat in de eerstelijn kan, in de eerstelijn houden. Er komen steeds strengere kwaliteitseisen vanuit de overheid, zorgverzekeraars, KNOV en de BEN. Ze willen de kwaliteit van de echoscopie borgen door éénduidige eisen te stellen. Elke echoscopist is verplicht toe te treden tot het kwaliteitsregister en moet elke twee jaar aan strenge eisen voldoen voor herregistratie. Denk aan, logboekbeoordeling/ hands-on training, volgen van bijscholingen of congressen gerelateerd aan echoscopie.  Voor het behoud van bepaalde competenties houden verschillende registers een minimaal aantal verrichtingen per bepaalde termijn aan. De eisen aan de apparatuur worden ook alsmaar strenger.  Het zou in onze ogen steeds lastiger worden om in de verloskundigenpraktijk aan deze steeds strengere eisen te blijven voldoen. Dit is de basis geweest om gezamenlijk een echocentrum op te starten. 

Cliënten kunnen bij Echo Heerlen terecht voor:

Vitaliteit - Bloedverlies - Termijn - Het eerstetrimester SEO - Het tweedetrimester SEO - Cervixlengte meting (i.c.m. de termijn, ETSEO, SEO en groei) - Groei - Placenta - Ligging - Echo na een miskraam - Doppler onderzoek (i.c.m. groei) - Gynaecologische echo (wanneer hier een verloskundigenpraktijk tarief voor komt, is dit in toekomst mogelijk) - Het plaatsen of verwijderen van een spiraal (incl. spiraalecho) - Spiraalecho als nacontrole 6 wkn na plaatsing of bij klachten - Het plaatsen of verwijderen van de Implanon.